divendres, 20 de març del 2020

Columna Zapatero 40/40Agrupació de nou centúries que sortí el 2 d’agost cap al front balear. Va arribar a la ciutat de Maó, on els dies 4, 5 i 10 va rebre nous efectius. Els del dia 5 eren voluntaris d’Estat Català que es van afegir al seu comandament. El seu cap polític fou Cartea, i era comandada pel militar professional Marcel·lí Zapatero. Estava formada pràcticament en la seva totalitat per membres del PSUC, amb la participació de tres centúries d’Estat Català, una d’ERC i una reduïda representació de membres de la CNT, la FAI, la UGT i el CADCI. Va comptar amb la participació de pocs militars professionals i d’un important contingent d’internacionals d’origen alemany, austríac i fonamentalment francesos. També van ser moltes les dones que van participar en les diferents etapes de la unitat. Els combatents procedien de la ciutat de Barcelona i província, amb representació també de la resta de províncies catalanes, tot i que destacaven els procedents de Girona. La columna va desembarcar a l’illa de Mallorca el 16 d’agost de 1936, i va ocupar les posicions al nord de Portocristo i a la mateixa població; Zapatero va assumir el sector sud del front. Un cop reembarcada la unitat, el 3 de setembre, i després de retornar a Barcelona, la columna, sense les centúries que formaven els voluntaris d’Estat Català, va ser destinada al front d’Aragó, on es desplegà, al municipi de Yéqueda, a partir del dia 7 de setembre. La columna va rebre nous combatents fins al mes de novembre. La centúria de combatents d’Esquerra Republicana de Catalunya que havien lluitat sota el comandament de Zapatero a Mallorca no va abandonar la columna i la va acompanyar al front d’Aragó.

Nom Procedència Afiliació Front
Abad Barbera, Miquel Catalunya Estat Català Balears
Abat Barbera Joan Catalunya Estat Català Balears
Agustin Sanz, Victor Catalunya PSUC Balears
Alarcon Abellan, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Alastrue Gomez, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Albero Garcia, Jose Catalunya PSUC Balears
Alberti Ortinas, Jaume Catalunya PSUC Balears
Albiol Morea, Antonio Estat espanyol PSUC Aragó
Alcaraz Calabuch, Vicens Catalunya PSUC Aragó
Alcaraz Lopez, Fernando Catalunya PSUC Aragó
Alcaraz Lopez, Ferran Catalunya PSUC Aragó
Alegre Roqueta, Bruno  Catalunya PSUC  Balears
Alfonso Sanjuan, Josep Catalunya Estat Català Balears
Alge* Rodriguez, Diego Catalunya ERC Balears
Alomar Cifre, Victor Catalunya PSUC Aragó
Alonso Fernadez, Agueda Catalunya PSUC Aragó
Alonso Garcia, Floreal Catalunya UGT Balears
Alonso Gil, Marti Catalunya Estat Català Balears
Alonso Valles, Juan Catalunya Estat Català Balears
Alos Fonts, Pan Catalunya Estat Català Balears
Alos Puerto, Manuel Catalunya Estat Català Balears
Alsina Oller, Ramon  Catalunya PSUC  Balears
Amengual Julia, Catalina Estat espanyol PSUC Balears
Andres Grau, Merçe Catalunya Estat Català Balears
Angles Barbat, Serafin Catalunya PSUC Balears
Angulo Ruiz, Vicens Catalunya ERC Aragó
Anton Rocora, Emili Catalunya Estat Català Balears
Aragones Caceres, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Aramburu Aranguren, Eleuteri Catalunya Estat Català Balears
Aranu Oliva, Jose Catalunya CNT Balears
Arasa Llombart, Pascual Estranger PSUC Balears
Arbos Estela, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Argiles Palau, Simo Catalunya Estat Català Balears
Asencio Guerrero, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Asensio Valero, Fortunato Estat espanyol PSUC Balears
Aspe Sole, Josep Catalunya PSUC Aragó
Astillero Marcos, Antoni  Catalunya Estat Català Balears
Bachenheimer, Dagoberto Estranger PSUC Balears
Bachs Cortina, Joan Catalunya Estat Català Balears
Bailen Ortega, Francesc Catalunya PSUC Balears
Bajauli Puertas, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Ballesca Valls, Pere Catalunya Estat Català Balears
Ballester Orobigt, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Ballester Ramon, Josep Catalunya PSUC Balears
Ballo Gonzalez, Joan Estat espanyol PSUC Aragó
Ballus Llovet, Ricard Catalunya Estat Català Balears
Ballus, Marceli Catalunya Estat Català Balears
Barbera i Sola, Bautista  Catalunya Estat Català Balears
Barra Mauret, Isidro Catalunya PSUC Balears
Barrau Ferrer, Antoni Estranger PSUC Balears
Barreda Ferreras, Tomas Catalunya PSUC Balears
Barriolarral  Rodoreda, Nemesi   Catalunya Estat Català Balears
Bartoli Solome, Ferran Catalunya Estat Català Balears
Bartolome Sentis, Luis Catalunya Militar Balears
Bartomeu Ferrandiz, Ramon Estat espanyol PSUC Aragó
Basora Clave, Joan Catalunya PSUC Balears
Bastus Mir, Felip Catalunya Estat Català Balears
Batet Alba, Joan Catalunya Estat Català Aragó
Batlle Nofre, Joaquim Catalunya PSUC Balears
Baya Roure, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Belen Garcia, Francesc Estat espanyol PSUC Aragó
Bellet Rubio, Casimir Catalunya Estat Català Balears
Beltran Falco, Josep  Catalunya Estat Català Balears
Beltran, Angel Catalunya Estat Català Balears
Benages Herrera, Ramon Catalunya PSUC Balears
Benet Faure, Domenec Catalunya Estat Català Balears
Benet Vallverdu, Amat Catalunya Estat Català Balears
Bergua Cabrero, Tomas Estat espanyol PSUC Aragó
Bernard Vera, Ramon Estat espanyol PSUC Aragó
Bernardes Vicens, Montserrat Catalunya Estat Català Balears
Bernardo Chiva, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Bernat Ostal, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Bernet Gelada, Pascual  Catalunya Estat Català Balears
Bertal Perellada, Antoni Catalunya Estat Català Aragó
Bilat, Georges Estranger PSUC Balears
Blanes Ferrer, Asensio  Catalunya PSUC  Balears
Bonastre Solanes, Bartomeu Catalunya Estat Català Balears
Bonet Bonet, Jaume  Catalunya Estat Català Balears
Bordera Jardi, Emili Catalunya Estat Català Balears
Bordoy Carda, Pere Estat espanyol PSUC Balears
Borras Bonilla, Josep Catalunya Estat Català Balears
Borrell Sala, Jose Estranger PSUC Balears
Bosch Montserrat, Marià Catalunya Estat Català Balears
Bosch Pla, Marco Catalunya PSUC Aragó
Bourel, Charles Estranger PSUC Balears
Branzuela Colom, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Bravo Frances, Manel Catalunya Estat Català Balears
Bruguera Soler, Angel  Catalunya PSUC  Balears
Bujons Espluges, Rosend Catalunya Estat Català Balears
Burgues Silvestre, Jaime Catalunya PSUC Balears
Burjes Guixes, antonio Catalunya PSUC Balears
Busquets Casajuan, Salvador Catalunya Estat Català Balears
Busquets Marca, Sebastià Catalunya Estat Català Balears
Bustamante Diaz, Florenti Catalunya Estat Català Balears
Cabeza Cabeza, Alfons Catalunya PSUC Aragó
Cabre Margarit, Joan  Catalunya Estat Català Balears
Cadenas Carbonell, Esteva  Catalunya ERC Aragó
Calveres Casas, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Calvo Aibar, Antoni Estat espanyol PSUC Aragó
Calvo Andres, Merce Catalunya Estat Català Balears
Calvo, Alexandro Catalunya CNT Aragó
Camporro Alvarez, Jose Estranger PSUC Balears
Campos urban, Modest Estat espanyol PSUC Aragó
Campos urban, Rafael Estat espanyol PSUC Aragó
Camps Felix, Pere Catalunya Estat Català Balears
Canal Torres, Ignaci Catalunya Estat Català Balears
Cañares Casanovas, Jose Catalunya PSUC Balears
Candelas Vicente, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Canes Torrente, Jose Catalunya PSUC Aragó
Canitagoya Echeandia, Raimond Estat espanyol PSUC Aragó
Cano Cuevas, Julian  Estat espanyol PSUC Balears
Cano Juarez, Leandre Catalunya PSUC Aragó
Capdevila Compte, Rafael Catalunya Estat Català Balears
Capdevila Tiana, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Capu Nerin, Teodor Estat espanyol PSUC Aragó
Carbo Ponsi, Pedro Catalunya PSUC Balears
Carceller Batlle, Pedro Catalunya PSUC Balears
Carral Fatasm Emili  Catalunya PSUC  Balears
Casas Sabate, Ramon  Catalunya PSUC  Balears
Casellas Canals, Joaquim Catalunya Estat Català Balears
Castaña Miro, Juan Catalunya PSUC Balears
Castells Mora, Josep  Estat espanyol PSUC  Aragó
Castells Vendrell, Juan Catalunya PSUC Balears
Castillejo Navarro, Luis Estat espanyol PSUC Aragó
Castillo Villaret, Luciano Catalunya PSUC Balears
Cebria Florensa, Ramir Catalunya Estat Català Balears
Centelles Perez, Josep Catalunya Estat Català Balears
Cerda Mas, Pere Catalunya PSUC Aragó
Cervello Alamantes, Claudio  Catalunya Balears
Cespedes Hernandez, Manuel Estat espanyol PSUC Aragó
Cespon Campos, Elias Catalunya PSUC Balears
Chesa Llover, Bautista Estat espanyol PSUC Aragó
Chies Serra, Alfons Catalunya Estat Català Balears
Cid Matabosch, Eudald Catalunya Estat Català Balears
Clariana Aguila, Joan Catalunya Estat Català Balears
Clemente Lopez, Cristobal Catalunya PSUC Balears
Clos Fonts, Pau Catalunya ERC Aragó
Closa Cots, Salvador Catalunya PSUC Aragó
Codina Carreras, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Coll Coll, Alberto Estranger PSUC Balears
Coll i Garriga, Josep  Catalunya Estat Català Balears
Coll Ramos, Miquel Catalunya PSUC Balears
Coll, Jordi  Catalunya Estat Català Balears
Coma Juncosa, Josep Catalunya PSUC Aragó
Conejero Danti, Jose Catalunya PSUC Aragó
Conejo Zafra, Francisco Catalunya PSUC Balears
Corbero Cos, Josep Catalunya Estat Català Balears
Cornellas Valldemora, Jose Catalunya PSUC Aragó
Corominas Roure, Manel Catalunya ERC Aragó
Cortes Huertas, Victoriano Catalunya Estat Català Balears
Cortina Mur, Andreu Catalunya PSUC Aragó
Cosano Elizaran, Ramon Estat espanyol PSUC Aragó
Cosin Bachero, Tomas Catalunya PSUC Balears
Costa Ayala, Miguel  Catalunya PSUC  Balears
Costa Codinac, Bernardo Catalunya PSUC Aragó
Costas Gualt, Joaquim Catalunya Estat Català Balears
Cots Vila, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Cravi, Louis Estranger PSUC Aragó
Crosas Hurtala, Ramon Catalunya PSUC Balears
Cruz Gascon, Dionisio Catalunya PSUC Aragó
Cruz Segura, Rafael Catalunya Estat Català Balears
Cuartero Leonet, Rufi Catalunya Estat Català Balears
Cugat Bros, Alfonso Estat espanyol PSUC Balears
Cullell Bota, Josep Catalunya Estat Català Balears
Dalmau Calvo, Agustin Catalunya PSUC Balears
Daniel Gil, Teodor Catalunya Estat Català Balears
Darsa Domenech, Josep Estat espanyol PSUC Balears
Davignom Malpel, Luis Estranger PSUC Balears
del Valle Perez, Angel  Estat espanyol PSUC  Balears
Delgado de Molina, Lorenzo Catalunya CNT Aragó
Derache Bailly, Joan Bautista Catalunya PSUC Aragó
Diaz Fortuny, Maria Catalunya CADCI Balears
Diaz Rico, Francisco Estranger PSUC Balears
Diaz Vicente, Juan Catalunya PSUC Aragó
Domenech Domenech, Jose Catalunya PSUC Balears
Domenech Roig, Pere Catalunya Estat Català Balears
Domingo Andres, Jaime Catalunya PSUC Balears
Duran Jane, Marcos Catalunya PSUC Balears
Edo Garcia, Bernat Estat espanyol PSUC Aragó
Escobar Navarrete, Juan Catalunya Estat Català Balears
Espada Mollart, Jose  Catalunya PSUC  Balears
Esparch Ametller, Amadeu Catalunya PSUC Balears
Esparza Castejon, Alberto Catalunya PSUC Balears
Espaza Castejon, Alberto Catalunya PSUC Balears
Espinosa Bertran, Pascual Catalunya PSUC Balears
Esteban Moya, Manuel Estranger PSUC Balears
Exposito Diaz, Leopoldo Catalunya Estat Català Balears
Fabregas Rocosa, Carles  Catalunya Estat Català Balears
Fabregas Soler, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Fajeda Rovira, Francisco Estranger PSUC Balears
Faneca Raimon de la Nogareda Catalunya Estat Català Balears
Farras Valls, Sebastia Catalunya Estat Català Balears
Farre Llado, Antonio Catalunya PSUC Balears
Feliu Casals, Josep Catalunya PSUC Aragó
Feliu Puigdevall, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Fernadez Cadena, Elias Estranger PSUC Balears
Fernandez Gil, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Fernandez Lopez, Mariano Catalunya PSUC Balears
Ferrer Burillo, Juan Estat espanyol PSUC Balears
Ferrer Forga, Josep Catalunya Estat Català Balears
Fito Santatecla, Vicente Catalunya PSUC Balears
Flaschberger, Rudolf Estranger PSUC Balears
Font Lleixa, Joaquim  Catalunya PSUC  Balears
Forgas Pasareda, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Fornos Borjas, Domingo Catalunya PSUC Balears
Fortea Cami, Gaspar Catalunya Estat Català Balears
Fraile Ibarrola, Cristofor Estat espanyol PSUC Aragó
Frau Abrines, Francisco  Estat espanyol PSUC  Balears
Freixa Argeles, Abelart Catalunya ERC Aragó
Fuentes Adell, Juan  Catalunya PSUC  Balears
Fuste Fabregat, Ramon Catalunya PSUC Balears
Gabarro Figuerola, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Gaiabito Amaya, Josep Catalunya Estat Català Balears
Galiana Burgada, Francesc Estat espanyol PSUC Aragó
Gallego Boyerizo, Julio Catalunya Militar Balears
Gallego Roman, Manuel Catalunya PSUC Balears
Gamisans Bescompte, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Garan Salva, Clemente  Estat espanyol PSUC  Balears
Garces Bonafe, Antonia Catalunya CADCI Balears
Garcia Caballe, Sebastian Catalunya PSUC Balears
Garcia Continente, Tomas Catalunya Estat Català Balears
Garcia Gamuz, Vicens Catalunya PSUC Aragó
Garcia Lopez, Antonio Catalunya CNT Aragó
Garcia Paez, Agusti Catalunya Estat Català Balears
Garcia Romera, Juan Catalunya PSUC Balears
Garcia Rumi, Angel Catalunya PSUC Balears
Garcia Saez, Amadeo Estat espanyol PSUC Balears
Garcia Valero, Pere Catalunya Estat Català Balears
Garcia Zabala, Antoni Catalunya PSUC Aragó
Garreta Ferran, Margarita Catalunya PSUC Balears
Garrido Garcia, Elisa Catalunya PSUC Aragó
Garriga Civit, Juan Catalunya PSUC Balears
Garriga Mercader, Pablo Catalunya PSUC Aragó
Gavaldori i Sillas, Enric Catalunya Estat Català Balears
Gayuela Villan, Antoni Catalunya ERC Aragó
Gelis Iglesias, Ramon  Catalunya PSUC  Balears
Gil Flix, Josep Catalunya Estat Català Balears
Gil Francsico, Victor Catalunya PSUC  Balears
Gilabert Sancho, Vicens Catalunya PSUC Balears
Gili i Torrents, Francesc  Catalunya Estat Català Balears
Gimenez Gandia, Diego Catalunya PSUC Aragó
Gimenez Martinez, Angel  Catalunya Estat Català Balears
Giralt Llefia, Josep Catalunya Estat Català Balears
Girenes Bas, Jaime Catalunya PSUC Balears
Godo Arnau, Ramon Catalunya PSUC Balears
Gomez Castro, Angel  Catalunya PSUC  Balears
Gomez Perez, Agusti Catalunya Estat Català Balears
Gomez Quiroga, Cipriano Catalunya PSUC Aragó
Gomez Torres, Pedro Catalunya PSUC Balears
Gomiz Elias, Jose Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Alcaraz, Antonio Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Almeda, Armando Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Lisbona, Joaquina Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Lisbona, Pilar Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Lopez, Angel Estat espanyol PSUC Aragó
Gonzalez Marin, Emilio Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Martin, Emilio Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Montemayor, Pablo Estat espanyol PSUC Balears
Grabolosa Gargol, Gabriel Catalunya PSUC Balears
Gracia Garcia, Josep Catalunya ERC Aragó
Grau Llaurado, Joan Catalunya Estat Català Balears
Grau Perello, Sebastian Estat espanyol PSUC Balears
Gros Osta, Manuel  Catalunya PSUC  Balears
Guadayol Senay, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Guarro Monton, Gerardo Catalunya PSUC Balears
Guasch Choca, Joan Catalunya PSUC Aragó
Guiles Bueno, Josep Catalunya Estat Català Balears
Guillaume Rexach, Juan Catalunya PSUC Balears
Guinovart Carus, Enric Catalunya Estat Català Balears
Guitierrez Amate, Miguel Catalunya PSUC Aragó
Guitierrez Gonzalez, Joaquin Catalunya PSUC Aragó
Guitierrez Martinez, Enrique Catalunya PSUC Balears
Guzman Pallares, Benet Catalunya Estat Català Balears
Hernadez Teres, Joan Estat espanyol PSUC Aragó
Hernandez Castañares, Cecilio Estranger PSUC Balears
Hernandez Fernandez, Pedro Catalunya PSUC Aragó
Hernandez Tamayo, Daria  Catalunya Estat Català Balears
Herrera Mercade, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Herrera Mercader, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Hisfovelles Castellvi, Enric  Catalunya Estat Català Balears
Homedes Fernandez, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Hortet Obiols, Pere Catalunya Estat Català Balears
Huditz, Yakol Catalunya PSUC Balears
Ibos Brianso, Antoni Catalunya PSUC Aragó
Iglesias Gautella, Felicià Catalunya Estat Català Balears
Isasti Olarregui, Pedro Catalunya Estat Català Balears
Izquierdo Agullo, Josep  Catalunya PSUC  Aragó
Izquierdo Justo, Antoni Estat espanyol PSUC Aragó
Jansana Uriach, Emili Catalunya Estat Català Balears
Jarque Valero, Eusebio Catalunya PSUC Aragó
Jefre Cabre, Francisco Estat espanyol PSUC Balears
Jerez Romero, Pablo Estranger PSUC Balears
Jimenez Rubio, Ferran Catalunya Estat Català Balears
Johe Vila, Salvador Catalunya PSUC Balears
Juanola Maso, Joaquim Catalunya Estat Català Balears
Just Figueres, Gil Catalunya Estat Català Balears
Lago Filonis, Albert Catalunya Estat Català Balears
Lago Martinez, Alejandro Catalunya PSUC Balears
Lamarca Escaselle, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Lamata Gimenez, Alvaro Catalunya PSUC Balears
Lasheras Quiles, Joan Catalunya ERC Balears
Laumou Delmau, Manel Catalunya Estat Català Balears
Leal Perez, Anselmo Catalunya Estat Català Balears
Letang Alvarez, Emilio Catalunya Sanitari Aragó
Liboa Perele, Jose Catalunya PSUC Balears
Liciano Alfonso, Francesc Estat espanyol PSUC  Aragó
Limon Escola, Ramon Catalunya PSUC Balears
Linares Cano, Juan Jose Estranger PSUC Balears
Linares Perez, Gregorio Catalunya PSUC Balears
Liza Martinez, Jose Catalunya PSUC Balears
Llado Espasas, Francisco  Estat espanyol PSUC  Balears
Llado Lacasa, Salvador Catalunya Estat Català Balears
Lledo Font, Llorens Catalunya CADCI Balears
Llobera Mut, Guillermo  Estat espanyol PSUC  Balears
Llorens Gatius, Rosendo Catalunya PSUC Balears
Lluch Foix, Manuel Estat espanyol PSUC Balears
Lluch Navarro, Gonzalo Catalunya PSUC Balears
Lopez Castellanos, Casimiro Catalunya PSUC Aragó
Lopez Hernandez, Pere Catalunya Estat Català Balears
Lopez Lopes, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Lopez Lorente, Juan Estranger PSUC Balears
Lopez Ramos,Vicens Catalunya PSUC Aragó
Lopez Sanchez, Marcelino Catalunya PSUC Balears
Lucena Morera, Enric Catalunya Estat Català Balears
Macia Sampere, Vicente Catalunya PSUC Aragó
Mani Barcelo, Raul Catalunya PSUC Balears
Manye Ferre, Germinal Catalunya Estat Català Balears
Manzanares Diaz, Ramon Estranger PSUC Balears
Marco Mateo, Antonio Catalunya PSUC Balears
Marco Mateo, Salvador Estranger PSUC Balears
Marcos Araixa, Enrique  Catalunya PSUC  Balears
Marquina Martinez, Fernando Catalunya PSUC Balears
Marsa Foix, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Marti Claverol, Miquel Catalunya Estat Català Balears
Marti Coll, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Marti Muria, Jaime Catalunya PSUC Aragó
Martin Garcia, Fulgencio Estranger PSUC Balears
Martinez Armengol, Rafael Estat espanyol PSUC Balears
Martinez Belmonte, Juan Catalunya PSUC Aragó
Martinez Calderon, Jose Catalunya PSUC Aragó
Martinez Escriu, Antonio Catalunya FAI Balears
Martinez Gallego, Bernanrdo Catalunya PSUC Balears
Martinez Girona, Manuel Estat espanyol PSUC Balears
Martinez Gomez, Juan Catalunya PSUC Aragó
Martinez Hidalgo, Domingo Catalunya PSUC Balears
Martinez Lopez, Enrique Estat espanyol PSUC Aragó
Martinez Perez, Federico Catalunya Estat Català Balears
Martinez Ramirez, Luis Catalunya PSUC Balears
Martinez Romero, Filomena Catalunya PSUC Aragó
Martinez Serrano, Miguel Estat espanyol PSUC Balears
Martorell Torrens,  Ramon Catalunya Estat Català Balears
Mas Cortes, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Mas Vilaplana, Gonzalo Catalunya Militar Balears
Masip Fontanet, Carles Catalunya Estat Català Balears
Matamala Siehes, Pere Catalunya ERC Aragó
Mateu Faura, Climent  Estat espanyol PSUC  Aragó
Mateu Monzonis, Juan Estat espanyol PSUC Balears
Meca Rodriguez, Jose Catalunya PSUC Aragó
Medina Cercelas, Isidre Catalunya PSUC Aragó
Mendez Boluda, Agusti Catalunya ERC Aragó
Mendez Martinez, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Mendez Martinez, Joan Catalunya Estat Català Balears
Merino Garcia, Isidor Estranger PSUC Balears
Mesa Cortes, Francisco Estranger PSUC Balears
Mesquida Ferrer, Domingo Catalunya PSUC Aragó
Mestres Guivernau, Joan Catalunya Estat Català Balears
Miguel, Juan Estranger PSUC Balears
Minguez Sarto, Jose  Catalunya PSUC  Balears
Mira Calderon, Maria Catalunya PSUC Balears
Miranda Niquel, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Molas Alsina, Francisco Catalunya PSUC Balears
Moline Bachs, Antoni  Catalunya Estat Català Balears
Molinet Camps, Josep  Catalunya ERC Balears
Molner Abad, Joaquin Catalunya PSUC Aragó
Mon Codina, Vicente Catalunya PSUC Balears
Monto Mingarro, Jose Catalunya PSUC Aragó
Montserrat Masip, Josep Catalunya Estat Català Balears
Mora Calvo, Francisco Estat espanyol PSUC Aragó
Mora Calvo, Jose Estat espanyol PSUC Aragó
Moret Bogueria, Miquel Catalunya Estat Català Balears
Morote Asensi, Antonio Estat espanyol PSUC Balears
Morral Miralles, Bartomeu Catalunya PSUC Balears
Mullor Singla, Oleger Catalunya Estat Català Balears
Muñoz Arroyo, Fermin Estat espanyol PSUC Balears
Muñoz Perez, Francisco Estat espanyol PSUC Aragó
Muñoz Velez, Magi Catalunya PSUC Aragó
Munto Tormo, Miguel Catalunya PSUC Balears
Navarro Gonzalez, Pere Catalunya Estat Català Balears
Nicolau Marce, Josep Catalunya Estat Català Balears
Noguera Gonzalez, Jose Estat espanyol PSUC Balears
Notario Corral, Martin Catalunya PSUC Balears
Odena Daure, Josep Catalunya Estat Català Balears
Ofenola Urtubi, Antonio Catalunya Estat Català Balears
Ojeda Garcia, Juan Estat espanyol PSUC Balears
Olivella Navarro, Jaime Catalunya PSUC Balears
Ortega Abad, Antoni Catalunya PSUC Balears
Ortigas Planas, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Ortiz Perez, Angel  Catalunya Estat Català Balears
Pablo Nieto, Miguel Catalunya PSUC Balears
Pardo Carles, Josep Catalunya Estat Català Balears
Pardo Cuellar, Tomas Catalunya PSUC Balears
Pardo Gispert, Pedro Catalunya PSUC Balears
Pardo Ipaz, Antonio Catalunya PSUC Aragó
Parisa Castell, Armengol Catalunya PSUC Balears
Pascual i Callol, Sidon  Catalunya Estat Català Balears
Pastor Enrique, Manel Catalunya Estat Català Balears
Pelegri Banyuls, Francesc Estat espanyol PSUC Aragó
Pena Arenos, Perfecte Estat espanyol PSUC Balears
Pena Arenos, Ramon Estat espanyol PSUC Balears
Perargue Miralles, Joan Catalunya PSUC Aragó
Perea Novillo, Gonzalo Catalunya PSUC Balears
Perello Riera, Jaume Catalunya Estat Català Balears
Perello Sabate, Antonio Catalunya PSUC Aragó
Perez Alonso, Severino Catalunya PSUC Balears
Perez Calvo, Miquel  Catalunya PSUC  Balears
Perez Canteras, Jesus  Catalunya PSUC  Aragó
Perez Cantero, Manuel Catalunya Estat Català Balears
Perez Cespedez, Manuel Catalunya CNT Balears
Perez Galeote, Josep Catalunya PSUC Aragó
Perez Macia, Alfonso Estat espanyol PSUC Aragó
Perez Martinez, Gaspar Estat espanyol PSUC Aragó
Perez Muñoz, Tomas Catalunya Militar Balears
Perez Reina, Jose Catalunya PSUC Aragó
Perez Solanos, Raimundo Estat espanyol PSUC Aragó
Petricorena Aguirre, Miquel Catalunya Estat Català Balears
Pila Badia, Julio Catalunya PSUC Balears
Piñane Ruiz, Llorenç  Catalunya Estat Català Balears
Pirra Clavaquera, Joan  Catalunya Estat Català Balears
Plana Zubias, Marinao Estat espanyol PSUC Aragó
Planas Oms, Emilio  Catalunya PSUC  Balears
Pons Alsina, Enrique Catalunya UGT Balears
Pons font, Rosend Catalunya Estat Català Balears
Pons Nogues, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Ponseti Moll, Josep Catalunya Estat Català Balears
Ponseti Moll, Juan  Catalunya CNT  Balears
Pont Espasa, Jaime Catalunya Militar Balears
Porta Gual, Joaquim Catalunya Estat Català Balears
Portada Llobet, Amadeo  Catalunya PSUC Balears
Pradas Mañes, Enrique Catalunya PSUC  Balears
Prades Domenech, Martin Catalunya PSUC  Balears
Prumeral Almacellas, Pau Catalunya Estat Català Balears
Pueblador Guiu, Manuel Estat espanyol PSUC Aragó
Puig Ferran, Emili Catalunya Estat Català Aragó
Puig Ferrant, Alfons Catalunya Estat Català Balears
Pujol Nicoleu, Antonio Estat espanyol PSUC Balears
Quintana Farrarons, Armengol Catalunya Estat Català Balears
Quintana Grau, Pere Catalunya Estat Català Balears
Quiroga Morodo, Josep Catalunya PSUC Aragó
Ramis subirats, Salvador Catalunya Estat Català Balears
Ramon Orell, Bartolome  Estat espanyol PSUC  Balears
Raya Sansano, Manuel Estat espanyol CNT Aragó
Reig Rocamora, Eugeni  Catalunya Estat Català Balears
Reiro Palatzi, Francisco Catalunya Militar Balears
Reluy Solans, Miquel Estat espanyol PSUC Aragó
Rentero Polo, Francisco Estat espanyol PSUC Balears
Requistan Muniera, Miguel Catalunya CNT Aragó
Reventos Borgues, Josep Catalunya Estat Català Balears
Ricart Ricart, Esteve Catalunya Estat Català Balears
Riera Bernardo, Diamantino Catalunya Estat Català Balears
Riera Pons, Alfons Catalunya Estat Català Balears
Rio Ferrer, Miguel  Estat espanyol PSUC  Balears
Rios Camorero, Josep Catalunya Estat Català Balears
Riu Bellmunt, Josep Catalunya Estat Català Balears
Riu Finestres, Josep  Catalunya Estat Català Balears
Riudeserts Vera, David Catalunya Estat Català Balears
Rivera Leron, Joaquima  Catalunya Estat Català Balears
Rocabajera Serra, Eduar Catalunya Estat Català Balears
Rodriguez Gimenez, Angel  Catalunya PSUC  Balears
Rodriguez Oller, Jose Estranger PSUC Aragó
Rodriguez Rodriguez, Francisco Estranger PSUC Balears
Rodriguez Vasuvio, Bengamin  Catalunya CNT  Balears
Roger Riera, Rafael Catalunya Estat Català Balears
Roger Vila, Arturo Catalunya PSUC Balears
Romero Recatala, Miquel Estat espanyol PSUC Aragó
Romoser, Carlos Catalunya PSUC Aragó
Roque Castells, Josep  Catalunya Estat Català Balears
Roquer Viñals, Enrique Catalunya PSUC Balears
Roques Roques, Francisco Estranger PSUC Balears
Ros Colominas, Josep Catalunya Estat Català Balears
Rosell Lloveras, Ramona Catalunya PSUC Balears
Rosiñol Casals, Josep  Catalunya Estat Català Balears
Rovira, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Ruiz Carrete, Carles Catalunya Estat Català Balears
Ruiz Fernandez, Ferran  Catalunya Estat Català Balears
Ruiz Molinos, Gregorio Catalunya PSUC Aragó
Ruiz Vinueze, Joan Catalunya Estat Català Balears
Russell Trullenque, Jordi Catalunya Estat Català Balears
Salas Cano, Juan Catalunya PSUC Aragó
Sambullo Velasco, Jose Catalunya PSUC Balears
Samitier Borras, Josep Catalunya Estat Català Balears
Sanchez Llorente, Enric Catalunya Estat Català Balears
Sanchez Lozano, Emili Catalunya Estat Català Balears
Sanchez Muñoz, Joan Catalunya Estat Català Balears
Sanchez Rojas, Rafael Catalunya PSUC Aragó
Sanchez Sanchez, Ramon Catalunya Estat Català Balears
Sanchis Hernandez, Ricart  Catalunya Estat Català Balears
Santacana Subiana, Baltasar Catalunya Estat Català Balears
Sastre Gardella, Pere Catalunya PSUC Aragó
Sastre Lancho, Josep Catalunya Estat Català Balears
Sastre Martinoy, Jaume Catalunya ERC Aragó
Schloegl, Theodor Estranger PSUC Balears
Sebastian Mercader, Angel Catalunya PSUC Aragó
Segui Ferrando, Antonio  Estranger PSUC  Balears
Seros Sirvent, Jose Catalunya PSUC Balears
Serra Martinez, Joan Catalunya Estat Català Balears
Serra Vivo, Angel  Catalunya PSUC  Balears
Serra, Josep Catalunya Estat Català Balears
Serrate Modino, Ramon Estat espanyol PSUC Aragó
Serret Gil, Juan Estat espanyol PSUC Aragó
Sicart Farrero, Teodoro  Catalunya PSUC Balears
Simo Vives, Jose Catalunya PSUC Balears
Simo, Esteve Estranger PSUC Balears
Simon Bejar, Mauricio  Catalunya PSUC  Balears
Simon Leal, Claudio Catalunya PSUC Balears
Simon Rodriguez, Pedro Estat espanyol PSUC Aragó
Sirvent Salla, Enric Catalunya Estat Català Balears
Sola Roca,  Josep Catalunya Estat Català Balears
Solano Raluy, Jose  Estranger PSUC  Balears
Sole Bauma, Esteve Catalunya Estat Català Balears
Sole Pujol, Joan Catalunya PSUC Aragó
Soler Pujol, Joan Catalunya Estat Català Balears
Suñe Sau, Lunberto Estat espanyol PSUC Aragó
Sureda Viñas, Carles Catalunya ERC Aragó
Tarrago Folch, Jose Catalunya PSUC Balears
Tayo  Volta, Francisco  Catalunya PSUC  Balears
Tolstoyeski, Ivan Estranger PSUC Balears
Tomas Roque, Antoni Catalunya Estat Català Balears
Tomas Vicens, Miguel Catalunya PSUC Aragó
Tomas Vicente, Miguel Catalunya PSUC Aragó
Torras Aymerich, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Torrellas Vieta, Benvingut Catalunya Estat Català Balears
Torrens Agullo, Vicens Estat espanyol PSUC Aragó
Torrent Juan, Jose Catalunya PSUC Balears
Torrents Blanchar, Marti Catalunya Estat Català Balears
Torres Garcia, Jose Estat espanyol PSUC Balears
Torres Martinez, Emilio Estat espanyol PSUC Balears
Torres Rovira, Vicens Catalunya Estat Català Balears
Tremps Palacin, Pedro Catalunya PSUC Balears
Trepat Vilaro, Manuel  Catalunya Estat Català Balears
Trujillo Nieto, Antonio Catalunya UGT  Aragó
Tudela Marchante, Virgili Estat espanyol PSUC Aragó
Turon Anglada, Miguel Catalunya PSUC Balears
Urbau Mas, Joan  Catalunya Estat Català Balears
Urez Perez, Juan Catalunya PSUC Aragó
Val Moro, Carles Catalunya Estat Català Balears
Valero Ramos, Joan Catalunya Estat Català Balears
Valiente Juan, Alberto Catalunya PSUC Aragó
Valles Vallejo, Cecilia Estat espanyol PSUC Balears
Velasco Basas, Josefa Catalunya Estat Català Balears
Velilla Aznar, Francesc Catalunya Estat Català Balears
Velilla Aznar, Manuel Catalunya Estat Català Balears
Ventura Lucia, Salvador Catalunya PSUC Aragó
Ventura Rueda, Gabriel Catalunya Estat Català Balears
Verdaguer Font, Pere Catalunya PSUC Aragó
Vicedo Martinez, Joan Estat espanyol PSUC Aragó
Vicedo Martinez, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Vidal Costa, Vicente Estranger PSUC Balears
Vidal Martinez, Juan Catalunya PSUC Aragó
Vidal Ralella, Antoni  Catalunya Estat Català Balears
Vila Salomo, Juan Estranger PSUC Balears
Vilalta Escola, Josep Catalunya Estat Català Balears
Vilas Jorda, Agusti Catalunya Estat Català Balears
Vilas Jorda, Agustin Catalunya CNT Aragó
Viñas Canut, Josep Catalunya Estat Català Balears
Vinuesa Mondragon, Alexandre Estranger PSUC Balears
Xufre Cusco, Eduard Catalunya Estat Català Balears
Zubau Mortero, Alfons Catalunya Estat Català Balears


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada