dissabte, 21 de març del 2020

Columna Carlos Marx 6/40


Agrupació de quatre centúries que sortí el dia 3 d’agost de Barcelona cap al front de les Illes Balears. Els primers voluntaris van ser els de la centúria d’internacionals, que van arribar a Maó entre els dies 3 i 5 d’agost. Aquest grup inicial estava compost per un important contingent de francesos, acompanyats de voluntaris procedents d’Anglaterra, Alemanya, França, Portugal i Rússia, i ja es trobaven vinculats orgànicament al PSUC. Es van anomenar Centúria Tchapaiev. El dia 15, prèviament al desembarcament de la unitat a l’illa de Mallorca, s’hi afegirà un important contingent de militars professionals procedents del Regiment d’Infanteria núm. 37 de Maó i un grup de militants del PSUC de Barcelona i província. Va ser comandada, a partir del dia 20 d’agost, pel comandant Antonio Calero. A partir del 24 d’agost el cap militar va ser Manuel Gavaldà. El dia 25 d’agost, amb la unitat ja desplegada a l’entorn de Son Carrió, al front de Manacor, va rebre un nou reforç, compost per militars i afiliats al PSUC i a la UGT. Va ser la Centúria 29, anomenada Els Tigres de la Mort.Un cop reembarcada l’expedició de Mallorca la nit del 3 al 4 de setembre, l’agrupació va ser traslladada al front d’Aragó el 7 del mateix mes, i ocuparen posicions entre els municipis de Tardienta i Torralba d’Aragó. Malgrat que els militants del PSUC i la UGT conservaven l’hegemonia, durant l’estada al front d’Aragó la unitat va rebre voluntaris de la CNT i de la FAI. A més, en la nova etapa, a banda de combatents de la ciutat de Barcelona, va augmentar el nombre de combatents procedents de les províncies de Lleida, Girona, l’Aragó i un grup considerable procedent de la ciutat d’Elx. Una part de la columna va ser destinada al front de Madrid. Es van integrar sota el comandament de la Columna Libertad. La unitat va rebre voluntaris fins al 31 de desembre de l’any 1936. Finalment, es va integrar durant el mes d’octubre sota comandament de la Columna Del Barrio.

Nom Procedència Afiliació Front
Abardia Bolea, Ramon Estat espanyol PSUC Madrid
Aced Garcia, Ramon Estranger PSUC Balears
Alaztuey Gracia, Toribio Catalunya PSUC Balears
Albadalejo Froctuoso, Domenec Catalunya PSUC Madrid
Albin Sola, Lluis Catalunya PSUC Aragó
Alegre Lacasa, Jose Catalunya PSUC Aragó
Allward, Lee  Estranger PSUC  Balears
Amadeo del Postal, Emmanuel Estranger PSUC Balears
Amado Gisbert, Federico Catalunya PSUC Aragó
Amado Martin, Ramon Estat espanyol PSUC Aragó
Anadon Blanco, Francisco Catalunya PSUC Aragó
Anto Fernadez, Jose Catalunya PSUC Aragó
Aparicio Perez, Julio Catalunya PSUC Aragó
Aragones Jorda, Jose Catalunya PSUC Balears
Araguas Bienvenido, Adrian Estranger PSUC Balears
Argeli Bilata, Angelita Catalunya PSUC Aragó
Armengol Fontanet, Francisco Estranger PSUC Balears
Armengol Ribas, Julio Catalunya PSUC Aragó
Arquet Melerzo, Pedro Estat espanyol UGT Aragó
Ayala Santoña, Enrique Estat espanyol CNT Aragó
Baltasar Gines, Ramon Catalunya Militar Balears
Bellido Marque, Manel Catalunya PSUC Balears
Belmonte Cenichero, Francisco Catalunya PSUC Aragó
Bennayon, George Estranger PSUC Balears
Berenguer Medina, Francisco Catalunya PSUC Aragó
Berga Maroto, Joan  Catalunya Sanitari Aragó
Bernat Macia, Joaquin Estat espanyol PSUC Aragó
Boira Vidal, Vicente Catalunya UGT Balears
Boli boli, Pere Martir Catalunya PSUC Aragó
Bometon Tarazona, Elias Catalunya PSUC Aragó
Bonizek, François Estranger PSUC Balears
Bonjoch Masaguer, Narcis Catalunya CNT Aragó
Bonvehi Estruch, Francesc Catalunya PSUC Aragó
Borrell Alastoy, Joaquin Estat espanyol PSUC Aragó
Bragulat Pujol, Luis Catalunya PSUC Aragó
Bragulat Sanz, Ernesto Catalunya PSUC Balears
Bru Martinez, Jose Estat espanyol PSUC Aragó
Brussa Bulet, Pere Estranger PSUC Balears
Buiscan Vidal, Joaquin Catalunya CNT Aragó
Camilo Vidal, Enrique Estranger PSUC Balears
Campello Agullo, Vicente Estat espanyol PSUC Aragó
Canals Buil, Ramiro Catalunya PSUC Balears
Cancer Pujola, Pascual Catalunya PSUC Aragó
Cante Diaz, Rafael Estat espanyol PSUC Aragó
Caparros Mañach, Rosita Catalunya PSUC Aragó
Carbonell Porcalla, Pedro Estranger PSUC Balears
Carreras Tem, Vicente Catalunya PSUC Balears
Casas Aulestia, Maria Rosa Catalunya PSUC Aragó
Castro Bermudez, Jose Estranger CNT Balears
Castro Martinez, Eduardo  Estranger PSUC  Balears
Catalan Garcia, Josep Catalunya PRDC Balears
Cayuelas Guilabert, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Cequiel Fernandez, Enrique Catalunya UGT Aragó
Cerda Garcia, Antonio  Catalunya CNT  Balears
Cerulla Facerias, Jose Estranger PSUC Balears
Cervantes Navarro, Antonio Estranger PSUC Balears
Cervey Muñiz, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Chasarra Rico, Alejo Estat espanyol PSUC Aragó
Chauve, Henri Estranger Madrid
Chinchilla Macia, Llorenç  Estat espanyol PSUC Aragó
Choroski, Evaristo Estranger PSUC Balears
Codina Perona, Salvador Catalunya PSUC Aragó
Colon Solano, Ramon Catalunya PSUC Balears
Contreras Baeza, Rogelio Catalunya PSUC Balears
Cortes Serra, Bartomeu  Catalunya PSUC  Aragó
Costa, Gregor  Estranger PSUC  Balears
Cuberas Gallart, Antonio Catalunya PSUC Aragó
Dietrich Guide, Enrique Estranger PSUC Balears
Diez Porcel, Juan Estat espanyol PSUC Aragó
Domenech Palaci, Jose Catalunya PSUC Aragó
Duniach Costa, Juan Estranger PSUC Balears
Elias Meseguer, Manuel Catalunya PSUC Balears
Encinas de Frutos, Jose Estranger PSUC Balears
Esgleas, Jose Antonio Catalunya PSUC Aragó
Espigule Vidal, Jaime  Estranger PSUC  Balears
Estelle Carol, Lluis Catalunya Sense afiliació Balears
Esteruelas Escobedo, Jose Catalunya CNT Aragó
Exclusa, Martin Catalunya Militar Balears
Exposito Junco, Josep Catalunya Militar Balears
Farres Fite, Joan Catalunya Militar Balears
Fernandez Gomez, Jose Estranger PSUC Balears
Fernandez Hernandez, Bernardo Estranger PSUC Balears
Fernandez Peña, Nicasio Estranger PSUC Balears
Fernandez Sala, Salvador Catalunya CNT Aragó
Ferre Verdiel, Pierre Estranger PSUC Balears
Font Seyos, Martin  Catalunya Militar Balears
Forn Fraga, Jesus Maria Catalunya Sanitari Aragó
Forns Miro, Abelardo  Catalunya PSUC  Balears
Forns Sola, Aniol Catalunya Militar Balears
Fraguas Campo, Andreu Catalunya PSUC Aragó
Fresquet Foix, Vicente Catalunya PSUC Madrid
Frias Garcia, Bienvenido Catalunya PSUC Aragó
Fulque Bielsa, Ramon Catalunya PSUC Balears
Galmes, Gomila, Gabriel Estat espanyol PSUC Balears
Galofre Fuste, Josep Catalunya Militar Balears
Garcia Cayuela, Juan Estranger PSUC Balears
Garcia Esteban, Mariano Estat espanyol PSUC Aragó
Garcia Garcia, Antonio Estranger PSUC Balears
Garcia Martin, Genaro Catalunya PSUC Balears
Gascon Tena, Miquel Estranger PSUC Balears
Gascon, Candido Gregorio Estranger PSUC  Balears
Gener Ribero, Antonio Estranger CNT Aragó
Gil Antolin, Carlos Catalunya PSUC Balears
Gimenez Buragada, Jose Estat espanyol PSUC Aragó
Giner Milian, Rafael Catalunya PSUC Aragó
Godinas Torrocilla, Eusebio Estranger PSUC Balears
Gomero Mateu, Josep Catalunya Militar Balears
Gomez Aguilar, Juan Estranger PSUC Balears
Gomez Gutsems, Vicens Catalunya Sanitari Aragó
Gomila, Bartomeu Catalunya PSUC Balears
Gonzalez Almela, Alfred  Estat espanyol PSUC  Aragó
Gonzalez Fernandez, Manuel Catalunya Militar Balears
Gonzalez Julve, Luis Catalunya PSUC Aragó
Gonzalvez Coves, Tomas Estat espanyol PSUC Aragó
Graneros Canovas, Adolfo Catalunya Militar Balears
Grau Garcia, Joaquin Catalunya PSUC Aragó
Groseff, Simeon Estranger PSUC Balears
Guia Garces, Cecilia Catalunya CNT Aragó
Guillamat Saval, Joaquin Catalunya PSUC Balears
Guitierrez Garcia, Victoriano Estranger PSUC Balears
Guixot, Luciano Estranger PSUC Balears
Hacker, Adolf  Estranger PSUC  Balears
Hernandez Cruz, Hidoro Catalunya UGT Balears
Herreruela Leon, Joaquin Estranger PSUC Balears
Huget Aulet, Josep Maria Catalunya Sanitari Aragó
Joda Torroglosa, Pedro Estranger PSUC Balears
Jordana Ribot, Genis Catalunya PSUC Aragó
Juhe Juve, Josep Catalunya Sanitari Aragó
Kirsch, Richard Estranger PSUC Balears
Kuehn Schweizer, Ernest Estranger PSUC Balears
Kukanovitsch, Hans Estranger PSUC Aragó
Laplaza Amange, Pascual Catalunya PSUC Aragó
Larrey Noguera, Jose Catalunya PSUC Aragó
Laureo Segarra, Antonio Estat espanyol CNT Aragó
Lievin, Versluys Estranger PC Belga Balears
Llaneza Rodriguez, Roberto Catalunya PSUC Aragó
Llovat Font, Octavio Catalunya Militar Balears
Longarou Juan, David Catalunya CNT Aragó
Lop Valero, Jose Catalunya PSUC Balears
Lopez Abad, Jose Catalunya PSUC Balears
Lopez Beiga, Juan Estranger PSUC Balears
Lopez Caparros, Ramon Estranger PSUC Balears
Lopez Chinchilla, Manel Estat espanyol PSUC Aragó
Lopez Diaz, Alfonso Estat espanyol PSUC Madrid
Lopez Fernadez, Sebastian Catalunya CNT Aragó
Lopez Fernandez, Ramon Estranger PSUC Balears
Lopez Garcia, Manuel Estat espanyol PSUC Aragó
Lopez Paredes, Ramon Catalunya Militar Balears
Lopez Querol, Manuel Catalunya PSUC Aragó
Lopez Rodriguez, Francisco Catalunya PSUC Balears
Lopez Tarrega, Roberto Estat espanyol PSUC Aragó
Lucas Torres, Pablo Catalunya PSUC Aragó
Lumarquis, Henri Estranger PSUC Balears
Macia Gonzalez, Teresa Estat espanyol PSUC Aragó
Manrique Criado, Jose Estranger PSUC Balears
Manuel Prieto, Julio Catalunya PSUC Balears
Marin Mengual, Antonio Catalunya UGT Aragó
Marti Monte, Jaime  Catalunya Militar  Balears
Martin Sanchez, Elemio Catalunya PSUC Aragó
Martinez Gomez, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Martinez Hernandez, Jose Estat espanyol PSUC Balears
Martinez Solera, Maximo Catalunya CNT Aragó
Mas Guardiola, Camilo Catalunya CNT Aragó
Masdeu Maideu, Antonio Catalunya PSUC Balears
Masoll, Jose Catalunya Militar Balears
Massague Soley, Joan Catalunya PSUC Aragó
Mata Vicente, Joaquin Catalunya PSUC Madrid
Mateu Quintana, Joan Catalunya PSUC Balears
Mena Fernandez, Felipe Estranger PSUC Balears
Mendonich, Diamantino Estranger PSUC Balears
Mercader Salbaña, jose Catalunya CNT Aragó
Mercader, Francisco Catalunya CNT Aragó
Mestre Rius, Sebastian Catalunya Militar Balears
Mier Rodriguez, Josep Estranger PSUC Balears
Miguel Garcia, German Estranger PSUC Balears
Minguell Casella, Juan Catalunya UGT Balears
Mira Aparicio, Francisco Catalunya PSUC Balears
Miralles Portoles, Juan Catalunya Militar Balears
Miravete Ortiz, Jose Catalunya PSUC Balears
Miro Capdevila, Juan Catalunya Militar Balears
Miro Teis, Isidoro Catalunya Militar Balears
Momplet Pascual, Salvador Catalunya CNT Aragó
Monoff, Ivan Estranger PSUC Balears
Monreal Almela, Jose Estat espanyol PSUC Aragó
Monso Castells, Jose Catalunya PSUC Aragó
Montfulleda Barber, Joan Catalunya Militar Balears
More Sallen, Salvador Catalunya PSUC Madrid
Moreno del Cerro, Isabel Catalunya Sanitari Aragó
Moreno Maqueda, Juan Estat espanyol PSUC Aragó
Muñoz Arbos, Antoni Catalunya PSUC Madrid
Muñoz Hernandez, Pedro  Estat espanyol PSUC  Aragó
Munt Gerbau, Juan Catalunya Militar Balears
Muntaña Rovira, Josep Catalunya Militar Balears
Muratones Coll, Jaume Catalunya Militar Balears
Nadal Parrades, Francisco Estat espanyol PSUC Aragó
Navarro Carrasco, Jose Maria Catalunya Militar Balears
Navarro Lago, Pedro Estat espanyol PSUC Aragó
Noguera Garcia, Gracian Estat espanyol PSUC Aragó
Noguera martinez, Benjamin  Estat espanyol PSUC  Aragó
Nogues, Francisco Catalunya Militar Balears
Oliva Marti, Joan Catalunya Sanitari Madrid
Olive Tubert, Amadeo Estranger PSUC Balears
Orell Farchausa, Daniel  Catalunya PSUC  Aragó
Origuela Garcia, Santiago Catalunya PRDC Balears
Ortiz Bandres, Pedro Estat espanyol PSUC Aragó
Otero Vinuesa, Carlos Catalunya CNT Aragó
Palazon Pagan, Pedro Estranger PSUC  Balears
Pales Baget, Miguel  Estranger PSUC  Balears
Papalardo, Pedro Estranger PSUC Aragó
Papaseit Papaseit, Jose Catalunya Militar Balears
Paredes Sanchez, Josep Estat espanyol PSUC Aragó
Parera Ribeiro, Carlos Estat espanyol PSUC Aragó
Pascual Julia, Rafael Catalunya PSUC Balears
Pedro Lopez, Francisco  Catalunya PSUC  Balears
Pedroche Rodriguez, Manuel Catalunya Militar Balears
Peguera Galonch, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Pelegrin Cunillera, Lorenzo Estranger PSUC Balears
Perez Martinez, Juan Estat espanyol PSUC Aragó
Perez Sanchez, Honori Catalunya PSUC Aragó
Pich Clariana, Jose Catalunya PSUC Aragó
Pico Planells, Ernest Catalunya UGT Balears
Planellas Ferran, Rosendo Catalunya PSUC Aragó
Pomares Rocamora, Juan Estat espanyol PSUC Aragó
Ponce Martinez, Francisco Estat espanyol PSUC Aragó
Pou Usteri, Esteban Catalunya Militar Balears
Prats Costa, Bartomeu Catalunya PSUC Balears
Puig Catot, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Pujades Armengol, Simon Estranger PSUC Balears
Pujol Oro, Carlos Estranger PSUC Balears
Puy Tomas, Luis Catalunya PSUC Aragó
Quintana Verdague, Miguel Catalunya Militar Balears
Quiroga Fernandez, Pedro Estranger PSUC Balears
Rabanel Mezquida, Angel  Catalunya Sanitari Aragó
Rajas Martinez, Jose Estranger PSUC Balears
Ramos Viera, Alfredo Catalunya PSUC Aragó
Reverter Casayus, Juan Catalunya PSUC Aragó
Ribas Oliveras, Enrique  Catalunya CNT  Aragó
Ribera Palacios, Ezequiel Catalunya PSUC Aragó
Rigau Cano, Alonso Estranger PSUC Balears
Ripoll Legidos, Ramon  Catalunya PSUC  Aragó
Ripoll Roquera, Salvador Catalunya PSUC Balears
Robiou Garcia, Enric Catalunya Sanitari Madrid
Rocha Sebastian, Joaquin  Estranger PSUC  Balears
Rodrigo, Delfin Catalunya UGT Aragó
Rodriguez Bernal, Manuel Estranger PSUC Balears
Rodriguez Lopez, Josep Catalunya PSUC Madrid
Rodriguez Oller, Jose Estranger PSUC Balears
Roig Llorens, Jose  Catalunya PSUC  Balears
Roig, Antone Estranger PSUC Balears
Rosello Padrol, Juan Catalunya PRDC Balears
Ruestes Oro, Jose  Catalunya Militar  Balears
Rufas Bruil, Feliciano Estat espanyol CNT Balears
Ruiz Checa, Emeterio Estranger PSUC Balears
Ruiz Garcia, Jose Estranger PSUC Balears
Ruiz Valero, Pedro Catalunya PSUC Aragó
Sabate Colominas, Jose Catalunya Militar Balears
Saintmartin, Jean Estranger PSUC Balears
Sala Anglada, Joaquin Catalunya PSUC Aragó
Salvia Palau, Manuel  Catalunya Militar  Balears
Samper Ferras, Josep Catalunya PSUC Balears
Samper Lahoz, Juan  Catalunya PSUC  Balears
Sanchez Barrionuevo, Francesc Catalunya Sanitari Aragó
Sansano Verdu, Jaime Estat espanyol PSUC Aragó
Saubi Mercader, Jose Catalunya PSUC Balears
Sauca Lacamara, Victoriano Estat espanyol PSUC Aragó
Saura Garcia, Eloy Catalunya PSUC Aragó
Saura Garcia, Tomas Estat espanyol PSUC Aragó
Saus Sole, Jose Catalunya PSUC Balears
Sebastian Mercader, Angel Estranger PSUC Balears
Segura Fuste, Juan Catalunya FAI Aragó
Seloni Pobo, Jose Estat espanyol PSUC Balears
Semper Sampietro, Jose Estat espanyol PSUC Aragó
Señor Compte, Jose Maria Catalunya CNT Aragó
Serrano Gomez, Alejandro  Estat espanyol PSUC  Balears
Serras Pages, Enrique Catalunya CNT Aragó
Serrat Balvei, Jaime  Catalunya Militar  Balears
Siles Garcia, Ramona Catalunya PSUC Balears
Silvestre Soler, Santiago  Catalunya PSUC  Balears
Stefanoff Basiliev, Pedro Estranger PSUC Balears
Steinbichles, Otto Estranger PSUC Balears
Taull Antor, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Tejada Osma, Victor Estranger PSUC Balears
Tisseyre, Charles Estranger PSUC Balears
Torrens Martin, Leopold Catalunya PSUC Aragó
Torres Martinez, Vicente Catalunya PSUC Aragó
Trigo Heredia, Paulino Estat espanyol PSUC Aragó
Truy Roca, Jose Estranger PSUC Balears
Ubeda Palomares, Felix Estat espanyol Sense afiliació Balears
Umsonst, Alfred Estranger PSUC Balears
Van Destrasen, Julius Estranger PSUC Balears
Vassileff Ivanoff, Assen Estranger PSUC Balears
Verga Palau, Remigio Catalunya PSUC Balears
Vergara Enrique, Miguel Catalunya PSUC Balears
Verge Balaguer, Joan Estranger PSUC Balears
Vicent Trasmontan, Silvio Estranger PSUC Balears
Vidal Masalles, Jose Catalunya PSUC Aragó
Vila Font, Joan Catalunya PSUC Aragó
Vila Moragas, Ramon Catalunya PSUC Aragó
Vilar Sancho, Joaquin Catalunya PSUC Aragó
Villafranca Escors, Melcior Catalunya ERC Balears
Villanova Sauque, Santiago Catalunya Sanitari Aragó
Villiesed Rusell, Josep Catalunya Sanitari Aragó
Viusa Roseti, Juan  Catalunya PSUC  Balears
Warschawski, Estanislao Estranger PSUC Balears
Willis, Tony  Estranger PSUC  BalearsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada