diumenge, 7 d’abril del 2013

El Batallón de Trabajadores Nº 155 a Vilassar de Dalt. “Las mulas de la nueva España”


Així recorda Rosendo Iturmendi, de 86 anys (Beaumont, Mendiola, 2004), la frase que li va deixar anar un oficial del seu Batalló de Treballadors “Sóis las mulas de la nueva España”.

Deixant de banda la crueltat de la metàfora, la frase reflexa exactament quina era la posició dels vençuts en el nou règim i per damunt de tot quina era la situació dels homes que formaven part dels batallons de treball forçat.
L’àmplia xarxa de treballs forçats desenvolupada durant el primer franquisme a Espanya és força desconeguda encara, tant des del punt de vista historiogràfic com del social. De fet, milions de persones circulen sovint, sense saber-ho, per infraestructures realitzades per presos o presoners del franquisme a tota la península.

Hem de tenir en compte que els integrants dels Batallons de Treballadors no eren destacats militants de les organitzacions polítiques sinó mes aviat militants de base, simpatitzants d’organitzacions d’esquerres o simplement gent amb una mala relació amb les noves autoritats.

Hi havien dos grans models de treballs forçats utilitzats pel franquisme durant la postguerra. D’una banda el que prové de l’univers penal i penitenciari i que portava a diverses modalitats de redempció de penes mitjançant el treball. D’altra banda ens trobem amb els models de treballs forçats utilitzats com a càstig polític pels presoners de guerra o pels joves que una vegada finalitzada la guerra van haver de servir de nou a l’exèrcit franquista.
D’aquesta manera, dins del segon grup hem de diferenciar entre els Batallons de Treballadors, organitzats  a partir de 1937 amb presoners de guerra a partir dels camps de concentració i vigents fins 1940 (Rodrigo, 2003) i els Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors, creats a partir de 1940 com a servei militar especial pels declarats desafectes al règim , compresos entre les quintes de  1936 i 1941. Des de 1941 tenim també en actiu els BDSTP (Penats), un model especial de batallons per a presos d’aquelles edats en llibertat condicional o pels condemnats per la fiscalia de tasas (López Jiménez, 2003). Tot i que existeixen diferències entre ells, es troben elements de continuïtat entre els dos models de batallons, tant en la seva vessant institucional (organització militar) com en la vessant política (càstigs politics al marge del sistema penal, excepte en el cas dels batallons de penats).

Durant tota la guerra i la postguerra són aquests batallons la base principal del sistema de treballs forçats i es calcula que al gener de 1939 el número total de presoners als BT era de 67.900 (Rodrigo, 2003: 150)  arribant als 90.000 un cop finalitzada la guerra (Rodrigo, 2003: 126)  i als 46.678 al 1942, en el moment de la dissolució de la gran majoria dels batallons. A partir d’aquell moment es mantindran fins 1945 vuit BDST de penats.

 
Hem d’entendre que per a la societat de la postguerra la funció d’aquesta repressió i el càstig a treballs forçats als BT és l’aplicació de la política de la por, política en què es basa la consolidació del nou règim. Des d’aquesta perspectiva podem entendre millor les condicions dels presos als BT, que no només era dura en sí mateixa per les condicions materials a les que estaven subjectes, sinó que també es trobava presidida per l’amenaça de quelcom pitjor en cas de desobeir. Des dels càstigs físics (treballar amb sacs de pedra lligats amb filferro a l’esquena, transport de grans cubells d’aigua en dies de molt fred, cops de tota mena..) a l’enviament a presó sota amenaça de condemna a mort o l’execució exemplificadora al mateix batalló estaven presents en tot moment (Beaumont, Mendiola, 2004). En aquesta contínua subordinació i humiliació havien de viure els integrants d’aquests batallons per adonar-se’n de la seva situació dins de la nova España, de manera que no tinguessin dubte de la seva necessària “regeneració”. A tot això s’haurien de sumar les dures condicions de vida, fred, gana, malalties....
La política de segregació també va formar part de la nova España, finalitzada la guerra, els vençuts es van convertir en persones de segona o tercera classe, castigats, vigilats, estigmatitzats..també el pas dels batallons de treball pels pobles va contribuir a fixar aquella imatge, sobre tot als pobles on els presoners del batalló s’allotjaven al mateix poble, és el cas de Vilassar on ho van fer a l’edifici de la fàbrica de Cal Garvat, fet que va suposar la constatació visual d’aquella política de segregació, una exhibició dels vençuts coma trofeu de guerra, tal i com ens narra en Josep Florensa de Vilassar de Dalt; “a les poques setmanes de ser ocupada la població, va venir un batalló de càstig de presoners de guerra, Batalló de Treballadors Nº 155. Els feien pujar pel carrer Manuel Moreno desfilant pel poble marcant el pas. S’estaven a la fàbrica de Cal Garvat, els deixaven estar a la vorera matant-se els polls. La canalla els portàvem alguna cosa per menjar. Quan a les poques setmanes van marxar,  en concret l’11 de març de 1939, cap a un altre destinació, van fer anar a netejar-ho a gent d’esquerres” (Amat, 1999).

 
És important destacar el paper de la violència política en la gestació i legitimació del nou estat franquista.
El llistat que trobeu a continuació conté els noms dels vilassarencs que van ser condemnats a treballs forçats als Batallons de Treballadors només fins l’any 1940 i que van contribuir obligatòriament i com a mà d’obra esclava a la construcció de diverses infraestructures i altres feines durant els primers anys de l’Espanya de Franco. Restaria afegir al llistat a tots els joves de les lleves del 1936 – 1941 que es van veure obligats a servir a Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors a l’exèrcit franquista, en alguns casos després d’haver estat integrats a Batallons de Treball fins l’any 1940.


Nom                                                  Lleva    Retorn a Vilassar  Nº Batalló                                         

Boquet Homs, Jose                       1933       11/07/1940          Batallón de Trabajadores Nº 178

Ballis Juan, Isidre                           1937       06/10/1940          Batallón de Trabajadores Nº 161

Calvet Lladó, Salvador                  1926       27/04/1940          Batallón de Trabajadores Nº 161

Casamitjana Got, Manuel            1928       16/05/1940         Batallón de Trabajadores Nº 3

Colomer Baldrich, Miguel            1934                                      Batallón de Trabajadores Nº 142

Cusell Artigas, Manuel                 1931                                      Batallón de Trabajadores Nº 50

Cusell Artigas, Antonio                1926       14/07/1940          Batallón de Trabajadores Nº 166

Campins Reventos, Manuel        1935       29/07/1940          Batallón de Trab. Algeciras

Estevill Piñol, Juan                                         01/06/1940         Batallón de Trabajadores Nº 63

Fabrega Llaví, Pedro                      1939       21/06/1940         Batallón de Trabajadores Nº 162

Fernandez Gimenez, Juan            1935       07/07/1940         Batallón de Trabajadores Nº 7

Forns Mas, Martin                          1939     10/06/1940          Batallón de Trabajadores Nº 24

Jimenez Martinez, Jose                 1925      05/05/1940          Batallón de Trabajadores Nº 9

Lopez Diaz, Jose                               1928     09/09/1942         Batallón Disciplinario  Nº 68

Mañosa Sala, Isidro                         1931     30/06/1940          Batallón de Trabajadores Nº 112

Mañosa Sala, Lino                           1933      03/07/1940         Batallón de Trabajadores Nº 147

Mas Giró, Jose                                 1941      31/05/1940          Batallón de Trabajadores Nº 134

Oller Brufau, Ricardo                      1925     22/05/1940          Batallón de Trab. de Lleida

Planes Alsina, Miguel                     1925     03/06/1940           Batallón de Trabajadores Nº 114

Pujol Catafolch, Manuel                1931     21/06/1940           Batallón de Trabajadores Nº 126

Ramis Riera, Emilio                         1923     20/05/1940           Batallón de Trabajadores Nº 139

Bas Lloveras, Placido                      1930     13/07/1940           Batallón de Trabajadores Nº 191

Rovira Turró, Juan                          1931     19/06/1940           Batallón de Trabajadores Nº 12

Sellarés Farras, Ramiro                  1926     11/05/1940           Batallón de Trabajadores Nº 7

Sarda Roca, Jose                             1931     09/06/1940           Batallón de Trabajadores Nº 109

Ventura sola, Sebastian                 1923     31/05/1940           Batallón de Trab.Granada

Vila Pons, Jose                                 1932     23/06/1940           Batallón de Trabajadores Nº112