dissabte, 21 de març del 2020

Columna Piquer 26/40

Centúria que sortí de Lleida el 29 de juliol cap al front d’Aragó. Era comandada per Francesc Piquer i estava formada per membres del POUM de Barcelona i Lleida i per alguns voluntaris de la província de Girona, més un contingent d’aragonesos. A la centúria també hi van combatre membres de la CNT i alguns militars. Va comptar amb alguns internacionals procedents de Portugal i Itàlia. No hi van participar dones. La centúria es va integrar sota el comandament de la Columna Arquer-Grossi durant el mes d’agost


Nom Procedència Afiliació Front
Abadia Benedico, Jose Estat espanyol CNT Aragó
Albinell Corredor, Jaume Catalunya POUM Aragó
Amatllar Montaner, Antonio Catalunya POUM Aragó
Aubinas Planaguma, Jaume Catalunya POUM Aragó
Bailo Mata, Francesc Estat espanyol POUM Aragó
Ballarin Soler, Mario Estat espanyol POUM Aragó
Ballester Pallarol, Vicenç Catalunya POUM Aragó
Castan del Val, Alejandro Catalunya POUM Aragó
Cert Viladraga, Ramon Catalunya POUM Aragó
Clofen Torruella, Jaume Catalunya POUM Aragó
Fernandez Aguilar, Miguel Estat espanyol CNT Aragó
Fusero, Mario Estranger POUM Aragó
Garcia Fernandez, Francisco Catalunya POUM Aragó
Garcia Ramirez, Adolfo Catalunya POUM Aragó
Gargallo Maza, Pedro Estat espanyol UGT Aragó
Geli Oliva, Francisco Catalunya POUM Aragó
Gomez Acebo, Pedro Catalunya POUM Aragó
Gracia Ribero, Cesareo Estranger CNT Aragó
Guma Parera, Sebastia Catalunya POUM Aragó
Iglesias Santos, Angel Catalunya CNT Aragó
Jimenez Troya, Antonio Estat espanyol POUM Aragó
Juncosa Olivella, Ramon Catalunya POUM Aragó
Lorenz Uche, Arturo Catalunya Militar Aragó
Losceitades Aros, Pascual Estat espanyol CNT Aragó
Luis Escolano, Marcos Catalunya CNT Aragó
Mallol Barbesa, Juan Catalunya POUM Aragó
Maset Albert, Joan Catalunya POUM Aragó
Mir Julia, Antonio Catalunya Sanitari Aragó
Molins Recasens, Jaume Catalunya POUM Aragó
Montserrat Crehuet, Francisco Estranger POUM Aragó
Monzonis Solanich, Carlos Catalunya POUM Aragó
Murt Esteve, Josep Catalunya POUM Aragó
Ornaque Fondon, Antonio Catalunya CNT Aragó
Pages Beltran, Nicolau Catalunya POUM Aragó
Palomar Gracia, Rugesindo  Estat espanyol POUM  Aragó
Pino Piñuelles, Manuel Estat espanyol POUM Aragó
Puig Coch, Joan  Catalunya POUM  Aragó
Pujol Castro, Joan Catalunya POUM Aragó
Rafart Cirera, Ramon Catalunya POUM Aragó
Reyes Losada, Ramon Catalunya POUM Aragó
Robles Beltran, Amadeu Catalunya POUM Aragó
Rodriguez Fernandez, Ricardo  Catalunya POUM  Aragó
Rofe, Jose  Catalunya POUM  Aragó
Rosich Bonet, Domenech Catalunya POUM Aragó
Saladriguez Escofet, Francesc Catalunya POUM Aragó
Sales Balles, Ferran Catalunya CNT Aragó
Sanroma Jaumot, Juan Catalunya POUM Aragó
Segura, David Catalunya POUM Aragó
Serra Munter, Josep Catalunya POUM Aragó
Trebol Pages, Damian Catalunya POUM Aragó
Verges Gonzalez, Emilio Catalunya POUM Aragó
Vilariño Vazquez, Angel Catalunya POUM Aragó
Villacampa Dueso, Victoriano Estat espanyol CNT Aragó
Villacampa Val, Manuel Estat espanyol POUM Aragó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada