divendres, 18 d’octubre del 2013

VILASENCS NO BADEUAquest és un document  que ha estat cedit recentment al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i que per la seva naturalesa i forma no deixa de tenir cert interès, si més no es mereix un breu comentari.

Tot i no tenir  informació més enllà del propi document jo m’atreviria a dir que és un text relacionat amb les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i que amb tota seguretat parla d’en Joan Colomer Ribes, president i impulsor l’any 1922 del Centre Mutualista l’Aliança, conegut com El Casinet, sindicalista i antic soci de l’Estrella, i posteriorment director de fàbrica que es presentà a les eleccions d’aquell any per Acció Catalana Republicana (ACR) i obtingué 89 vots sense aconseguir cap regidoria. Cal afegir aquí que Joan Colomer Ribes va ser assassinat l’11 de setembre de 1936 a Font de Cera, Alella, després de ser denunciat al Sindicat Tèxtil de Poble Nou i detingut a Vilassar de Dalt per gent de fora del municipi.

El primer punt a destacar és la gràcia del text, està escrit en català (tot i les faltes d’ortografia), en un moment en què oficialment el català no era una llengua normalitzada al país i el sistema d’ensenyament públic era molt precari. Aquest fet té més importància si tenim en compte que es redactà per fer-ne difusió  de forma discrecional a places i carrers, prova que al Vilassar dels anys 20 i 30 es parlava el català com a llengua predominant malgrat la forta immigració de l’època.

L’altre tema a destacar és l’autoria del document. Sembla clar que el text surt del Centre Obrer de l’Estrella i de la militància anarcosindicalista i obrera del poble, que coneix molt bé al personatge en qüestió i amb qui encara tenien temes pendents (havia estat membre de l’Estrella i liderà una escissió dels seus socis cap al Centre del Casinet), de retruc es manifesta també la tradicional tendència dels anarquistes catalans a l’escarni de l’església catòlica i dels polítics.

D’altra banda, i si és clar que el text surt de l’Estrella,  trenca amb la norma que han imposat alguns  historiadors que tradicionalment han vinculat l’anarcosindicalisme amb la immigració espanyola.


VILASENCS NO BADEU*

Diuent que son una pila
ranoi que deuen sé;
la Casa de la Vila
que pretendents que te.

Si voleu vi bateixat
amb polvos ven debatut
quitant-vos’n la meitat
i perjodicant de salut
amb afectes d’aigua pura
que lo cervell desterota;
poseu-lo amb candidatura
que li vol a Sr. Pota.

Si voleu ser propietaris
amb cases sens fonaments
i apujà els estrafalaris
perqué os venguin mals ciments
com a cosa que’s segura
les parets totes cauran
poseu-lo amb candidatura
qu’entrarà a la casa grant.

Si voleu que’s conberteixi
la casa grant amb cafè
i el cafeter os serveixi
amb raganys com ho sol fer,
l’Estrella estarà segura
bent servit estarà el pobre
poseu-lo amb candidatura
que’s treurant un pes de sobre

Si aquest republicà creieu
que no mes fa el tarambana
i predica el que no creu
tenint ja qui l’entabana
i que’s conta per talent
predicant a tort hi a dret
que part de l’Ajuntament
s’ha cuidat de fe’l paquet.

Si fe pitxó os asegura
aquest escanyolit nap
poseu-lo amb candidatura
i treieu-li amb una ontura
la seba que porta’l cap.

Si voleu la carn lliure
per poger menjar-ne un xic
i voleu lo dret de viure
que’s al mon lo mes bonic,
a les ànimes pregueu
que molts cops ho han promes
i amb l’ajuda del bon Deu
a sortit tot el rebes.

Es d’aquells que predicaven
per les taules de l’Estrella
que les ànimes corcaven
i ha sortit corcada ella.

Ja sabem ben bé de sobres
qu’era un amic dels obrers
s’ha tornat escanya pobres
i els ha treit, que’s molt mes.

Si os agrada la finura
d’aqueix subjecte formal
poseu-lo amb candidatura
que sortirà consejal.

Si creieu i teniu fe
d’un fabricant de fugons
que cap negosi sap fe
i ara els busca amb les eleccions
i os agrada aquesta cara
que s’ha sap molt ben girà
que ab l’ajuda de sa mara
podrà molt ben governar;
dons la cosa neta i pura
tal com deu haver de sé
poseu-lo amb candidatura
que governarà la Fé.

Vilasar de Dalt


*Transcripció de l’original