dissabte, 21 de març del 2020

La milícia, força revolucionària. Catalunya 1936


La milícia va ser una força militar formada per combatents voluntaris procedents de totes les organitzacions antifeixistes de Catalunya. L’organització era simple. S’estructurava a partir de grups de deu milicians més un cap. Sobre el paper, 10 grups o, el que és el mateix, 111 homes o dones comandats per un cap, anomenat centurió, formaven un centúria tot i que algunes, poques, s’organitzaren en 4 seccions o banderes, cada una d’elles formada per entre 25 i 30 efectius. Les centúries podien agrupar-se sota un mateix comandament formant columnes. Un cop les centúries quedaven agrupades en columnes, malgrat que podien ser conegudes amb un nom determinat, passaven a tenir una numeració.
Les columnes eren organitzacions més o menys complexes, la finalitat de les quals era aconseguir forces militars operatives. Un conjunt de centúries dins d’una columna formava una agrupació. Les columnes de majors dimensions disposaven d’una o més agrupacions. Malgrat aquest punt, no existia una grandària concreta en nombre de combatents per denominar columna a una força de milicians, mentre aquesta no fos inferior a l’equivalent a una centúria.
Qui coordinava l’acció militar de la columna era la plana major, formada pels responsables tècnics (militars professionals) i els delegats polítics. Aquesta podia estar supeditada o no al Comitè de Guerra de la columna, que era l’encarregat de les qüestions polítiques. Aquest comitè estava format pels delegats de les centúries i seccions i alguns representants de la plana major.
Tal com indicava la normativa, les milícies catalanes es van intentar agrupar per afinitat política, ja que les casernes d’allistament van ser assignades a les diferents organitzacions amb la finalitat de facilitar l’enquadrament de la mateixa militància. També els comandaments polítics de centúries, columnes o agrupacions eren, en principi, designats per les respectives organitzacions. A la unitat més petita, el grup, el cap era escollit sovint pels mateixos companys, ja que en nombrosos casos aquests grups eren formats per companys de feina, amics del barri o del poble o per companys de militància de sindicat, casal, radi o ateneu. Si bé és cert que algunes centúries, i fins i tot columnes senceres, van funcionar amb comitès de guerra —formats per delegats de cada una de les centúries o grups— per al funcionament ordinari de la força, aquest no va ser el model habitual. Els caps de grup i comandament de centúria, o estat major de les columnes, actuaven de manera jerarquitzada, informant o consultant el Comitè de Guerra sobre les decisions orgàniques més rellevants, però dirigint de manera rigorosa les directrius tècniques dels comandaments.
Entre el 23 de juliol i el 28 de desembre de 1936 es van organitzar 151 columnes a Catalunya.
Hem considerat columna totes aquelles unitats que consten amb aquest denominatiu en la documentació oficial de l’època. De totes se n’ha pogut contrastar la informació a partir de fonts documentals, de la memòria oral o de la historiografia publicada.
S’ha de tenir present que no totes les columnes documentades van estar actives al mateix moment. També es considera que l’autonomia d’una unitat durant dies o setmanes és suficient per preveure-la com a columna, independentment de si aquesta es va unificar o integrar en una altra columna de manera més o menys ràpida.
Els integrants de les columnes que van participar en l’expedició a Mallorca, un cop retornats a Barcelona van formar noves columnes, es van integrar en altres unitats o simplement van tornar a casa.
La situació del front d’Aragó va tendir a la unificació de forces. En molts casos, les columnes van desaparèixer com a unitat militar independent per agrupar-se sota el comandament i la nomenclatura d’altres columnes. Altres unitats van sortir de les casernes amb l’objectiu d’anar al front a unir-se amb determinades columnes, com a reforç; aquestes no han estat contemplades com a columnes i s’enumeren, en cas de conèixer-ne el nom, com a centúries o agrupacions dins de les columnes.
Catalunya va començar a enviar forces a Madrid a inicis del setembre de 1936, i ho va continuar fent durant els mesos d’octubre i novembre. Els efectius procedien, en gran part, de les columnes que van configurar l’expedició del capità Bayo. De les deu columnes que van combatre a la zona centre, només tres hi van anar directament des de Barcelona, sense passar pels fronts d’Aragó o Mallorca.
En futurs articles en aquest bloc realitzaré entrades amb una petita síntesi i les referencies d’alguns dels integrants de 40 de les columnes a continuació referenciades


Les dates de sortida al front

Lleida, 23 de juliol, Columna capità Zamora; militars/CNT; Aragó sud; 1 centúria.
Tarragona, 23 de juliol, Columna Tarragona; diversos; Aragó sud; 11 centúries.
Barcelona, 23 de juliol, Columna 2a Antifeixista; militars; Aragó sud; 2 centúries.
Barcelona, 23 de juliol, Columna Legión Negra; CNT/FAI; Aragó centre; 1 centúria.
Barcelona, 24 de juliol, Columna Durruti; CNT/diversos; Aragó - Madrid; 15 cent.
Barcelona, 24 de juliol, Columna Del Barrio; PSUC; Aragó nord; 10 centúries.
Reus, 24 de juliol, Columna Carod-Ferrer; militars/CNT; Aragó sud; 4 centúries.
Barcelona, 24 de juliol, Columna Arquer-Grossi; POUM; Aragó nord; 4 centúries.
Barcelona, 24 de juliol, Columna capità Garcia Miranda; diversos; Aragó; 2 cent.
Barcelona, 24 de juliol, Columna capità Botet; militars; Aragó - Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 25 de juliol, Columna Marsella; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 25 de juliol, Columna Rey; PSUC; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 25 de juliol, Columna Onofre; CNT/POUM; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 25 de juliol, Columna tinent Garrido; militars; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 25 de juliol, Columna Ortiz; CNT; Aragó sud; 8 centúries.
Barcelona, 25 de juliol, Columna Negus; CNT/PSUC; Aragó nord - Madrid; 2 cent.
Lleida, 25 de juliol, Columna Hilario-Zamora; CNT; Aragó sud; 5 centúries.
Barbastre, 26 de juliol, Columna Villalba; diversos; Aragó nord; 8 centúries.
Barcelona, 26 de juliol, Columna capità Grau; militars/POUM; Aragó nord; 1 cent.
Barcelona, 26 de juliol, Columna Motoritzada; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 26 de juliol, Columna Castro; CNT; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 26 de juliol, Columna Balada-Oltra; POUM; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 27 de juliol, Columna Molina; POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Mataró, 27 de juliol, Columna capità Medrano; diversos; Aragó - Tarragona; 4 cent.
Barcelona, 27 de juliol, Columna Los Aguiluchos de les Corts; CNT; Aragó  2 cent.
La Seu d’Urgell, 27 de juliol, Columna tinent coronel Blanco Valdés; militars; Aragó.
Barcelona, 28 de juliol, Columna Alas Rojas; militars; Aragó nord; 4 centúries.
Barcelona, 28 de juliol, Columna Pancho Villa; CNT; Aragó; 1 centúria.
Tarragona, 29 de juliol, Columna Arenal; militars; Aragó centre; 5 centúries.
Lleida, 29 de juliol, Columna Piquer; POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Barbastre, 30 de juliol, Columna Aragón; CNT; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 30 de juliol, Columna capità Gatell; militars; Aragó sud; 1 centúria.
Girona, 31 de juliol, Columna capità Jubert; militars; Aragó sud; 6 centúries.

Manresa, 2 d’agost, Batalló de Metralladores de Manresa; militars; Aragó; 4 cent.
Girona, 2 d’agost, Columna capità Montagut; militars; Aragó - Mallorca; 1 centúria.
Barcelona, 2 d’agost, Columna Zapatero; PSUC; Mallorca-Aragó; 9 centúries.
Barcelona, 3 d’agost, Columna Joaquín Maurín; POUM; Aragó - Madrid; 10 cent.
Barcelona, 3 d’agost, Columna Gavaldà; PSUC; Mallorca; 2 centúries.
Barcelona, 3 d’agost Columna comand. Cabrera; mil./PSUC; Mallorca-Aragó; 3 cent.
Barcelona, 3 d’agost, Columna Francisco Guillamont; PSUC; Mallorca; 2 centúries.
Barcelona, 3 d’agost, Columna capità Santaliestra; militars; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 3 d’agost, Columna López Tienda; PSUC; Mallorca-Madrid; 2 centúries.
Barcelona, 3 d’agost, Columna Artilleria Lleugera del POUM; POUM; Aragó; 1 cent.
Barcelona, 3 d’agost, Columna Menéndez; CNT; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 4 d’agost, Columna Ochoa; POUM; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 4 d’agost, Columna Vidal; CNT; Mallorca; 1 centúria.
Barcelona, 4 d’agost, Columna Carlos Marx; PSUC: Mallorca - Aragó - Madrid; 4 cent.
Barcelona, 5 d’agost, Columna Desiderio Trilles; PSUC; Mallorca - Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 5 d’agost, Columna Antonio Martínez; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 5 d’agost, Columna tinent Morales; POUM; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 5 d’agost, Columna Ricard-Zapatero; EC; Mallorca - Aragó sud; 4 centúries.
Barcelona, 6 d’agost, Columna Souso; POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 6 d’agost, Columna Ramon Casanellas; PSUC; Mallorca-Aragó-Madrid; 2 cent.
Barcelona, 8 d’agost, Columna Voroshilov; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 8 d’agost, Columna Juan Guillamont; PSUC; Mallorca; 3 centúries.
Barcelona, 8 d’agost, Columna Miquel Pedrola; POUM; Aragó nord; 6 centúries.
Barcelona, 9 d’agost, Columna Alto Aragón; militars/PSUC; Alt Aragó; 2 centúries.
Tarragona, 9 d’agost, Columna Mena; militars/CNT/PSUC; Aragó sud; 3 centúries.
Tarragona, 10 d’agost, Columna Carrasco; diversos; Aragó sud; 2 centúries.
Barcelona, 10 d’agost, Columna Ristori; guàrdies d’assalt / PSUC; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 10 d’agost, Columna del Sin.Transp. Marítim de la CNT; Mallorca; 10 cent.
Barcelona, 10 d’agost, Columna José María Hurtado; PSUC/militars; Aragó nord; 1 cent.
Barcelona, 12 d’agost, Columna Cavalleria Roja del POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 12 d’agost, Columna Gil Otero; PSUC; Mallorca; 1 centúria.
Barcelona, 13 d’agost, Columna capità Salas; guàrdies d’assalt; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona; 13 d’agost, Columna Ascaso; CNT; Aragó nord; 9 centúries.
Barcelona, 13 d’agost, Columna Costales-Ferrando; militars/PSUC; Aragó nord; 1 cent.
Barcelona, 13 d’agost, Columna capità Del Prado; militars; Aragó-Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 13 d’agost, Columna comandant Ramírez; militars; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 13 d’agost, Columna Rafael Casanova; ERC; Mallorca; 2 centúries.
Barcelona, 16 d’agost, Columna com. Antonio Calero; PSUC; Mallorca - Aragó; 2 cent.
Barcelona, 17 d’agost, Columna capità Pajarero; militars/PSUC; Mallorca; 1 centúria.
Barcelona, 17 d’agost, Columna Francisco Ruiz García; militars/PSUC; Aragó; 1 cent.
Barcelona, 17 d’agost, Columna Oliveira; CNT; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 20 d’agost, Bateria Artilleria de Muntanya núm. 1; CNT; Aragó centre; 1 cent.
Barcelona, 20 d’agost, Columna Espartaco; PSUC/militars; Mallorca - Aragó nord; 2 cent.
Barcelona, 20 d’agost, Columna Gamisans-Oliver; POUM; Mallorca-Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 23 d’agost, Columna 19 de Juliol; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 24 d’agost, Columna Casas Sala; PRE; Aragó centre; 4 centúries.
Barcelona, 24 d’agost, Columna 2a d’Operacions; militars; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 24 d’agost, Columna Internacional; diversos; Aragó nord - Madrid; 2 cent.
Tarragona, 25 d’agost, Columna Fort; ERC; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 25 d’agost, Columna Miguel Torelló; PSUC; Mallorca; 1 centúria.
Barcelona, 27 d’agost, Columna Martorell; PSUC; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 28 d’agost, Columna Los Aguiluchos de la FAI; CNT; Aragó nord; 10 cent.
Barcelona, 28 d’agost, Columna Alpina; diversos; Alt Aragó; 4 centúries.
Barcelona, 28 d’agost, Columna Escuadrón de Caballería; FAI; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 28 d’agost, Columna Iborra-Mañé; POUM; Aragó nord; 3 centúries.
Barcelona, 29 d’agost, Columna capità Labra; militars/PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 29 d’agost, Columna capità Llorenç; militars/POUM; Aragó nord; 1 cent.
Tarragona, 29 d’agost, Columna Taberner; POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 29 d’agost, Columna Thälmann; PSUC; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 30 d’agost, Columna Francisco Duran Rosell; PSUC; Aragó nord; 1 cent.
Barcelona, 30 d’agost, Columna Stalin; PSUC/UGT; Aragó nord; 1 centúria.

Barcelona, 1 de setembre, Columna 4 de setembre; CNT; Aragó sud; 3 centúries.
Mataró, 1 de setembre, Columna Malatesta; CNT; Aragó sud; 3 centúries.
Barcelona, 3 de setembre, Columna Martínez Santoja; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 7 de setembre, Columna Sacco y Vanzetti; CNT; Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 7 de setembre, Columna URSS; PSUC; Aragó nord; 3 centúries.
Barcelona, 7 de setembre, Columna Tierra y Libertad; CNT/FAI; Madrid; 6 centúries.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Macià-Companys; ERC; Aragó sud; 15 centúries.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Acero Rápido; PSUC; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Alicante; PSUC/PRE; Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Libertad; PSUC; Madrid; 7 centúries.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Rosa de Luxemburg; PSUC; Aragó nord; 1 cent.
Barcelona, 8 de setembre, Columna Trabajo; CNT; Aragó centre; 1 centúria.
Barcelona, 9 de setembre, Columna Artilleria Pesada núm. 1; CNT; Alt Aragó; 1 cent.
Barcelona, 11 de setembre, Columna Leones Rojos; diversos; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 12 de setembre, Columna capità Arenas; CNT; Aragó nord - Madrid; 1 cent.
Barcelona, 12 de setembre, Columna Ponsoda y Saladrich; POUM; Aragó sud; 1 cent.
Barcelona, 12 de setembre, Columna Romero; CNT/UGT; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 14 de setembre, Columna capità Esponera; militars; Aragó - Madrid; 1 cent.
Barcelona, 14 de setembre, Columna Catalunya; militars/PSUC; Aragó nord; 2 centúries.
Barcelona, 14 de setembre, Columna Santaularia; EC; Aragó sud; 3 centúries.
Barcelona, 15 de setembre, Columna Engels; PSUC; Aragó sud - Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 15 de setembre, Columna Jaume Graells; PSUC; Aragó nord - Madrid; 2 cent.
Barcelona, 15 de setembre, Columna Valls; Aragó; 1 centúria.
Granollers, 15 de setembre, Columna Vallès Oriental; diversos; Aragó nord; 5 centúries.
Barcelona, 16 de setembre, Columna Antaüen; FAI; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 16 de setembre, Columna Roja y Negra; CNT; Aragó nord; 12 centúries.
Barcelona, 18 de setembre, Columna Porto Rojo; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 19 de setembre, Columna Los Indomables; CNT; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 22 de setembre, Columna Potemkin; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 23 de setembre, Columna Pi i Sunyer; diversos; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 25 de setembre, Columna Ferrer i Guàrdia; CNT; Aragó - Girona; 4 cent.
Barcelona, 28 de setembre, Columna Miguel Lobo; POUM; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 30 de setembre, Columna capità Pujades; militars; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 30 de setembre, Columna capità Uriza; militars, Girona, 1 centúria.

Barcelona, 1 d’octubre, Columna Navarro-Ortiz; POUM; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 5 d’octubre, Columna Vila Cuenca; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 12 d’octubre, Columna del capità Losada; POUM; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 14 d’octubre, Columna del capità Fontana; militars/CNT; Aragó sud; 1 cent.
Barcelona, 16 d’octubre, Columna Ilya Ehrenburg; PSUC; Madrid; 1 centúria.
Barcelona, 17 d’octubre, Columna 1 de Maig; PSUC/CNT; Aragó sud; 1 centúria.
Terrassa, 30 d’octubre, Columna Cracia; CNT; Tarragona; 1 centúria.
Barcelona, 30 d’octubre, Columna Iberoamericana; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.

Barcelona, 4 de novembre, Columna Hijos del Pueblo; CNT; Aragó sud; 2 centúries.
Barcelona, 4 de novembre, Columna Sebastián Faure; FAF; Aragó sud; 1 centúria.
Barcelona, 4 de novembre, Columna Pi i Margall; PFI; Aragó sud; 2 centúries.
Barcelona, 6 de novembre, Columna Tom Man; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 5 de novembre, Columna Victoria Roja; PSUC; Aragó nord - Madrid; 5 cent.
Sarinyena, 10 de novembre, Columna comandant Rosich; militars; Madrid; 3 centúries.
Barcelona, 10 de novembre, Columna Volant Catalana; EC; Aragó centre; 4 centúries
Barcelona, 18 de novembre, Columna Baix Llobregat; PSUC/CNT; Aragó sud; 2 centúries.
Barcelona, 18 de novembre, Columna Rovira; POUM/CNT; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 19 de novembre, Columna Solidaridad Obrera; CNT; Aragó - Madrid; 3 cent.
Barcelona, 23 de novembre, Columna Peyrot; PSUC; Aragó nord; 1 centúria.
Barcelona, 25 de novembre, Columna Ramos; CNT; Aragó; 1 centúria.
Barcelona, 28 de novembre, Columna Ibèria; PDI/PRE; Aragó nord; 1 centúria.

Barcelona, 12 de desembre, Columna JCI; POUM; Aragó nord; 3 centúries.
Barcelona, 28 de desembre, Batalló «de la Muerte»; CNT/UGT; Aragó nord; 1 cent.