dilluns, 18 de març del 2013

Vilassar de Dalt en Guerra

Al següent enllaç podeu trobar les localitzacions d'espais relacionats amb la Guerra Civil i el període revolucionari a la vila de Vilassar de Dalt. La localització dels espais fou extreta de fons documentals diversos. Aquesta tasca fou realitzada pel Grup de Recerca la Filferrada l’any 2011 però he cregut necessari donar-li difusió en aquest blog ja que la feina bé s’ho mereix!

Per consultar el plànol  VILASSAR EN GUERRA