dilluns, 4 de març de 2013

L’himne a L’Estrella. 75 anys després

Societat Coral, Instructiva, de Mutu Auxili i Cooperativa L'Estrella

L'Estrella, fundada al 1885 com a mutualitat organitzada en diverses seccions i amb un profund caràcter obrer va esdevenir durant dècades centre de la vida per a molts vilassarencs: S’ha de tenir present que el moviment obrer de caire llibertari tenia a Vilassar de Dalt una forta implantació, evidencia aquest fet el que després de la dictadura de Primo de Rivera i anys d'il·legalització el SOV-CNT de Vilassar de Dalt fou representat per Josep Pujol durant el III Congrés Nacional de la CNT que va tenir lloc a Madrid entre els dies 11 i 16 de juny de 1931 i ho fa en nom dels 250 treballadors del poble afiliats al Sindicat Únic de treballadors de la CNT (!) , si tenim en compte que al mateix congrés només assistiran quatre municipis Maresmencs , Canet i Premià de Mar (amb 200 afiliats cada un d’ells) i Mataró, ens dona una idea del veritable pes del moviment llibertari a Vilassar de Dalt durant el incipient període republicà i la importància de l’Estrella coma a eix aglutinador de l’activitat sindical, política, cultural, esportiva, educativa i lúdica d’aquest grup de vilassarencs.

Si l’Estrella era el cor del moviment obrer a Vilassar, el seu Himne n’era l’anima.


L’Himne a l’Estrella
Del fons de la coral, de extraordinària qualitat, ens vam voler centrar en la recuperació del propi Himne de l’Estrella. El present article destaca sobre tot la tasca realitzada i les conclusions i fruit de la mateixa, que es van presentar en  el context d’una treball mes ampli relacionat amb l’associacionisme i l’oci a Vilassar durant les primeres dècades del segle XX en el marc de la V trobada de grups de recerca local i comarcal del Maresme el passat 4 de desembre de 2011. 

Agrair especialment a la Coral Mareny la seva col•laboració ja que gràcies al seu treball desinteressat vam poder donar vida a l’Himmne de l’estrella 75 anys després, himne que tant va implicar i significar en la vida dels vilassarencs de l’època.


Consideracions generals
La present edició del retrobat ’Himne a l’Estrella”  és un esdeveniment important en la reconstrucció històrica de la vida musical a Vilassar de Dalt durant els anys anteriors a la Guerra Civil i sobretot, constitueix un testimoni de la fervent activitat que es desplegava a les associacions obreres. L’Estrella és així doncs, una part interessant de l’historia del poble i sorprèn la quantitat i la qualitat de la música que en el seu fons s’ha descobert recentment.
En qualsevol cas, la partitura de Joseph Rusiñol, ha sigut un primer pas en la recuperació d’aquest patrimoni sonor oblidat. “L’Himne a l’Estrella”, que data probablement de la dècada de 1920, és una peça coral a cinc veus masculines clarament hímnica per la seva estructura bàsicament homofònica i apta per a veus no massa professionalitzades. La música s’estructura en dues seccions amb canvis de compàs i una complexió harmònica molt tonal i clàssica. Però l’objectiu de l’himne no és la innovació harmònica sinó que pretén crear un teixit musical bàsic per la dicció del text, adaptat a uns cantaires no professionals.
Tot i això, hi trobem alguns recursos musicals prou interessants. A tall d’exemple, podríem posar l’atenció sobre la paraula ressona, on s’hi veu un joc musical en eco que denota un cert domini d’escriptura, un canvi de modalitat quan el text agafa una volada més poètica (c. 63) o bé en un petit diàleg a cànon a dues veus just també en aquest canvi d’armadura.
Pel que fa al text s’ha optat per una actualització ortogràfica a la partitura per tal de facilitar la interpretació dels cantants. El text amb la seva ortografia original s’adjunta també en aquesta edició. És interessant notar, també a tall d’exemple,  que en el text es cita Clavé, l’autèntic pare de la tradició coral en el moviment obrer a Catalunya.
La partitura manuscrita no conté indicació d’octava a les dues veus de tenor. Tot i això, la versió transcrita conté aquesta indicació per tal que la música soni a la octava correcta entenent que el compositor havia deixat d’indicar-ho suposant-ho obvi. A part, s’han corregit algunes qüestions musicals que queden anotades més avall.
Himne a “l’Estrella”
Cor per homes i nois a veus soles
de
Joseph Rusiñol
Lletra de Pere Font
Argentina y platejada
Nostra Estrella brillará
Y sa llum tan benhaurada
Ara y sempre’ns guiara
Son els lemas que’ns inspira
La virtut progres y amor
Que en Clavé canta en sa lira
Y va escriure ab lletras d’or.
Baix la bandera que despleguem
Avuy els joves ens acoblem
Cantant la vida cantant l’amor
Cantant la dicha y el goig del cor
De la Catalana terra
Nostres cants cans van germinant
Y pel pla y per la serra
Nostra veu ressonara
Per los fills del esclavatje
Volem si la llibertat
Nostre crit sera salvatje
Si’ns la negan sens pietat
Puig que l’Estrella vol germanor
Y la pau als pobles sense rencor
Amor l’anima virtut clamant
Y per xo brilla proges
Y avant progres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada